top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metni 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemizden alışveriş yapan her alıcı, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.SATICI

Unvanı : TEKTAŞ SAATÇİLİK VE AKSESUAR TİCARET A.Ş. (Bundan sonra kısaca “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi :“Harbiye Mh. Abdiipekçi Cd. Altın Sk. Ahmet Kara İşhanı No:2/14 Nişantaşı Şişli/İstanbul”

Mersis No :

Telefon :

E-posta :

 

1.2.ALICI

Alıcı, TEKTAŞ SAATÇİLİK VE AKSESUAR TİCARET A.Ş. internet adresi olan  https://www.tektastrend.shop/ web sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır. (Bundan sonra kısaca “ALICI” olarak anılacaktır)

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

MADDE 2- KONU

​2.1. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilmiş bir ürünün bulunması halinde ilan edilen fiyat, belirlenen süre sonuna kadar geçerli olacaktır.

2.3. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.tektastrend.shop/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların iade, cayma, iptal durumlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.4. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri ile satışı yapılan hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları gibi satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve ön cayma hakkının kullanılması, cayma hakkının nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını nasıl iletebileceklerini, SATICI tarafından satışa konu hizmetin ifası ve gerekleri hakkında internet ortamına uygun olarak bilgilendirildiğini, söz konusu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve devamında hizmet siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince beyan eder.

2.5. https://www.tektastrend.shop/ alan isimli SATICI’ya ait internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ile ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçalarıdır. ALICI, hizmet alan ve fatura bilgileri adına düzenlenmiş olan kişiler aynı ve/veya farklı kişiler olabilirler. Farklı kişiler olması durumunda ALICI verdiği tüm bilgilerden tek başına sorumludur. ALICI’nın SATICI’ya belirteceği bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. İşbu bilgilerin ALICI tarafından SATICI’ya eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır. Söz konusu bilgilerin doğru olmaması, örtüşmemesi veya eksik olması halinde doğacak zararlardan ötürü SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. https://www.tektastrend.shop/ internet sitesinde yer alan ve listelenen fiyatlar satış fiyatıdır. SATICI süreli olarak farklı fiyat ilan edebilir. Böyle bir durumda ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır.

3.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

3.3. ALICI, listelenen ürünlerin satın almasını online olarak ödeme yaparak kredi kartı ile yapacaktır. KDV, ücrete dâhildir. https://www.tektastrend.shop/ üzerinden ürün paket programları kredi kartı ile sanal pos üzerinden satın alınabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, gerekli tahsilatın yapıldığı andır. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

3.4. ALICI, mevcut siparişini ileri bir tarihe ertelediğinde siparişinde yer alan ürünleri mağazada o gün itibarıyla satılan fiyat ve stok üzerinden teslim alacağını kabul ve beyan eder.

3.5. Satın almanın gerçekleşmesi ile fatura, ALICI’nın bildirdiği e-posta adresine veya ürün ile birlikte gönderilir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından “okudum kabul ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi yahut tıklanması ile geçerli olacaktır.

4.2. ALICI, https://www.tektastrend.shop/ internet sitesinde sözleşme konusu hizmet ve ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve doğabilecek ek masraflara ilişkin bilgiler ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Sözleşme konusu ürünler, yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın belirttiği adrese anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla gönderilecektir. Kargo şirketinin ürünü teslim edememesinden kaynaklanan zararlardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

4.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. SATICI, sipariş konusu ürünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde ALICI’nın ödediği bedeli iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. ALICI, sözleşme konusu emtiayı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan emtianın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya yükletilecektir.

4.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.13. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.15. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkı vardır. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan ürünlerde ambalajın açılmış olması halinde Yönetmelik gereği iadesi mümkün olmamaktadır. ALICI, cayma hakkını SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla kullanabilir ve malı reddedebilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma bildirimi, işbu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen adrese, e-posta veya mektup yoluyla yapılacaktır.

5.2. ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması veya Hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI hizmeti kaç taksit ile aldıysa kullandığı kredi kartını veren Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir (1) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür çerçevesinde gerçekleştirilecektir. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini taahhüt eder.

5.3. 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin cayma hakkının istisnalarının sayıldığı 15. Maddesinin a benti uyarınca, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ALICI tarafından cayma hakkı kullanılamaz. Altın, pırlanta, elmas gibi değerli madenler bu kapsamda olduğundan cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5.4. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

5.5. İnternet sitesinde yer alan İade Koşulları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İade ve cayma hükümleri İade Koşulları ile birlikte değerlendirilecek ve talep konusu çözümlenecektir.

 

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi (7) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal feshetme hakkını haiz olup, ALICI’nın satın aldığı hizmet bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içerisinde geri iade edeceğini taahhüt eder. Böylesi bir durumda ALICI, SATICI’dan ilave herhangi bir madde ve manevi zararının karşılanması talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. SATICI işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya hizmetin verilmesini engelleyebilecek hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içerisinde ifa edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, hizmetin iptal edilmesini veya hizmetin ifasını engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

MADDE 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

7.1. ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacıyla SATICI’ya bildirdiği bilgiler, SATICI tarafından anlaşmalı olduğu kargo şirketi hariç diğer üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. SATICI’nın idari veya kanuni zorunluluklar çerçevesinde söz konusu bilgileri açıklamak zorunda kalması halinde ALICI, SATICI’yı sorumlu tutamayacaktır. SATICI, işbu Sözleşmenin ifası ve kurulması amacıyla Sözleşmenin tarafı olan ALICI’ya ait kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’dan doğan asli ve tali yükümlülükleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde işleyeceğini, ALICI’ya ait edindiği kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini ve ifşa edilmesini önlemek ile muhafaza edilmesini sağlamaya yönelik veri güvenliğini sağlayacağını, bu kapsamda yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerin alındığını beyan eder. SATICI ayrıca diğer kanunlarda öngörülen sürelere riayet ederek, işleme amacı ortadan kalkan verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylamakla SATICI tarafından kişisel verilerin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

8.1. İşbu sözleşmenin yorumu ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercileri İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 9- YÜRÜRLÜK

9.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

bottom of page